Α' Λυκείου

Μαθήματα
Ώρες Διδασκαλίας
Άλγεβρα3 ώρες
Γεωμετρία
2 ώρες
Φυσική
3 ώρες
Έκθεση - Λογοτεχνία2 ώρες
Αρχαία2 ώρες
Χημεία2 ώρες
Σύνολο
14 ώρες