Α' Λυκείου

Μαθήματα
Ώρες Διδασκαλίας
Γλώσσα Λογοτεχνία2 ώρες
Άλγεβρα
2 ώρες
Γεωμετρία
2 ώρες
Σύνολο
6 ώρες