Β' Λυκείου

Μαθήματα
Ώρες Διδασκαλίας
Γλώσσα - Λογοτεχνία2 ώρες
Άλγεβρα3 ώρες
1ο Μάθημα Ειδικότητας
2 ώρες
2ο Μάθημα Ειδικότητας
2 ώρες
Σύνολο
9 ώρες