Έναρξη Καλοκαιρινών Μαθημάτων

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Έναρξη θερινής σεζόν 17 Ιουνίου: διάρκειας 7 εβδομάδων εντατικής εκπαίδευσης, με στόχο την προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις σε ομογενή κλειστά τμήματα και τμήματα αριστούχων.

Στην διάρκεια των 6 εβδομάδων καλύπτεται σημαντικό τμήμα της εξεταστέας ύλης (περίπου το 30%), και την έβδομη εβδομάδα πραγματοποιούνται διαγωνίσματα προσωμοίωσης των Εισαγωγικών εξετάσεων.

Μαθήματα Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου
Ώρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά
5 ώρες
Φυσική
4 ώρες
Χημεία
4 ώρες
Έκθεση
2 ώρες
Λογοτεχνία
1 ώρα
Σύνολο
16 ώρες
Μαθήματα Επιστημών Υγείας Γ' Λυκείου
Ώρες Διδασκαλίας
Φυσική
4 ώρες
Χημεία
4 ώρες
Έκθεση
2 ώρες
Βιολογία
3 ώρες
Λογοτεχνία
1 ώρα
Σύνολο14 ώρες
Μαθήματα Οικονομίας & Πληροφορικής Γ' Λυκείου
Ώρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά
5 ώρες
Πληροφορική
3 ώρες
Α.Ο.Θ.
3 ώρες
Έκθεση
2 ώρες
Λογοτεχνία
1 ώρα
Σύνολο14 ώρες

Μαθήματα Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ
Ώρες Διδασκαλίας
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία2 ώρες
Μαθηματικά
2 ώρες
1ο Μάθημα Ειδικότητας
2 ώρες
2ο Μάθημα Ειδικότητας
2 ώρες
Σύνολο
8 ώρες

Α΄& Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η θερινή προετοιμασία για τις συγκεκριμένες τάξεις περιλαμβάνει ένα ενισχυμένο διδακτικό πρόγραμμα 4 εβδομάδων (Από 1 έως 27 Ιουλίου), με στόχο την κάλυψη μαθησιακών κενών και την ταχύρρυθμη επανάληψη χρήσιμων γνώσεων της προηγούμενης τάξης καθώς και την εισαγωγή στην αντίστοιχη ύλη της νέας τάξης.

Μαθήματα Α΄ Λυκείου
Ώρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά3 ώρες
Φυσική
2 ώρες
Χημεία
1 ώρες
Γλώσσα2 ώρες
Αρχαία1 ώρες
Σύνολο
9 ώρες
Μαθήματα Β΄ Λυκείου
Ώρες Διδασκαλίας
Άλγεβρα2 ώρες
Γεωμετρία
1 ώρες
Φυσική
2 ώρες
Χημεία1 ώρες
Γλώσσα2 ώρες
Αρχαία2 ώρες
Σύνολο
10 ώρες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η ενισχυτική διδασκαλία για τις τάξεις του γυμνασίου αποτελείται από ένα πλήρες διδακτικό πρόγραμμα διάρκειας 4 εβδομάδων (Από 1 έως 27 Ιουλίου).

Στόχος είναι η βελτίωση και η ενίσχυση βασικών γνώσεων στους τομείς των μαθηματικών, φυσικοχημείας, γλώσσας, αρχαίων καθώς και η ανάδειξη των γνώσεων της επόμενης τάξης.

Μαθήματα Γυμνάσιο
Ώρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά2 ώρες
Φυσικοχημεία
2 ώρες
Γλώσσα - Αρχαία
2 ώρες
Σύνολο
6 ώρες