Γ' Λυκείου

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθήματα
Ώρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά
5 ώρες
Φυσική
4 ώρες
Χημεία
4 ώρες
Έκθεση
2 ώρες
Λογοτεχνία
1 ώρα
Σύνολο
16 ώρες


ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μαθήματα
Ώρες Διδασκαλίας
Φυσική
4 ώρες
Χημεία
4 ώρες
Έκθεση
2 ώρες
Βιολογία
3 ώρες
Λογοτεχνία
1 ώρα
Σύνολο14 ώρες


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα
Ώρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά
5 ώρες
Πληροφορική
3 ώρες
Α.Ο.Θ.
3 ώρες
Έκθεση
2 ώρες
Λογοτεχνία
1 ώρα
Σύνολο14 ώρες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθήματα
Ώρες Διδασκαλίας
Αρχαία
5 ώρες
Ιστορία
2 ώρες
Λατινικά
3 ώρες
Έκθεση
2 ώρες
Λογοτεχνία
1 ώρα
Σύνολο12 ώρες