Πρόγραμμα Σπουδών

Τα προγράμματα διαφοροποιούνται σε συνεργασία με τη διεύθυνση σπουδών και τους γονείς των μαθητών όταν κρίνεται αναγκαία οποιαδήποτε αλλαγή.

Καλύτερο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

Η σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης και ο εμπλουτισμός της ώστε να επιτευχθεί η εύκολη αφομοίωση της ύλης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η σίγουρη επιτυχία στις επιλεγμένες από τους μαθητές σχολές των ΑΕΙ. Η ευρύτερη εγκυκλοπαιδική μόρφωση των μαθητών που επιθυμούν και διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο, μέσα από την διδακτική τους, τα επιλεγμένα συγγράμματα και τα κατάλληλα εποπτικά μέσα, όπως η ηλεκτρονική και δανειστική τους βιβλιοθήκη.

Ποιοί Είμαστε
8000 +

Μαθητές

25 +

Αίθουσες

30 +

Καθηγητές

95 %

Επιτυχόντες