Β' Λυκείου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Μαθήματα
Ώρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά Κατ.
2 ώρες
Άλγεβρα
3 ώρες
Φυσική Κατευθ.
3 ώρες
Φυσική Γενικής
1 ώρα
Χημεία
2 ώρες
Έκθεση
2 ώρες
Λογοτεχνία
1 ώρα
Σύνολο
14 ώρες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Φυσική Κατευθ.
3 ώρες
Φυσική Γενικής
1 ώρα
Χημεία
2 ώρες
Βιολογία
1 ώρα
Έκθεση
2 ώρες
Λογοτεχνία
1 ώρα
Σύνολο10 ώρες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Φυσική Κατευθ.2 ώρες
Φυσική Γενικής1 ώρα
Χημεία 1 ώρα
Άλγεβρα3 ώρες
Μαθηματικά Κατευθ.2 ώρες
Α.Ο.Θ.
1 ώρα
Πληροφορική
1 ώρα
Έκθεση
2 ώρες
Λογοτεχνία
1 ώρα
Σύνολο14 ώρες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Αρχαία5 ώρες
Έκθεση2 ώρες
Λογοτεχνία
1 ώρα
Ιστορία1 ώρα
Σύνολο9 ώρες

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Φυσική Κατευθ.2 ώρες
Φυσική Γενικής1 ώρα
Χημεία 1 ώρα
Άλγεβρα2 ώρες
Μαθηματικά Κατευθ.2 ώρες
Έκθεση
2 ώρες
Λογοτεχνία
1 ώρα
Σύνολο11 ώρες