Γ' Γυμνασίου

Μαθήματα
Ώρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά
3 ώρες
Φυσική
2 ώρες
 Χημεία
1 ώρα
Γλώσσα
2 ώρες
Αρχαία
1 ώρα
Σύνολο
9 ώρες